GUČA umenia

9. ročník dedinského festivalu súčasného umenia 
 sobota 24. júla 2021
areál bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina