GUČA umenia

10. ročník dedinského festivalu súčasného umenia 
 sobota 23. júla 2022
areál bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina