Festival GUČA umenia
sobota 27. júl 2019
areál bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina


Téma tohtoročného festivalu bola vytvorená ako pripomenutie 30. výročia Novembra ´89. Dizajn navrhol a vytvoril Matej Fekiač na základe podkladov Moniky a Ľuba Stacha, ktorí sú autormi projektu Obchodná, mapujúci 30 rokov politických, spoločenských a vizuálnych zmien vo výkladoch na Obchodnej ulici v Bratislave v rokoch 1984 - 2014.