Festival GUČA umenia
sobota 27. jún 2020
areál bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina