OCHRANA NÁVŠTEVNÍKOV PRED OCHORENÍM COVID-19

Bezpečnosť počas festivalu si vytvárame všetci svojou zodpovednosťou voči sebe navzájom. Preto vás prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

Rúška

 • Prineste si so sebou rúško, ktorým si prekryjete vaše horné dýchacie cesty. Vstup do areálu bude povolený len s rúškom.

Dezinfekcia a rozostupy

 • Pri vstupe do areálu budú pripravené dezinfekčné gély, ktorými si vydezinfikujete ruky.
 • Pri stretnutiach s priateľmi si nepodávajte ruky
 • WC a dotykové plochy v areáli (kľučky, stoly...) budú dezinfikované v pravidelných intervaloch
 • Všetky tohtoročné programy budú určené len pre sediace obecenstvo. Pod pódiom nebude vytvorený tanečný parket, nakoľko nevieme v priestore zabezpečiť potrebné m² na dodržiavanie vzájomných rozostupov pre jednotlivých návštevníkov. 
 • Kapacita sály je 214 miest. To je zároveň aj maximálny počet návštevníkov festivalu, aby mal každý návštevník zabezpečené svoje miesto na sedenie
 • Program festivalu bude končiť na základe nariadenia ÚVZ SR o 23:00 hod. 
 • Na všetkých miestach (rad pri pokladni, vstupná hala...), kde sa bude môcť zhromaždiť väčší počet ľudí, vás prosím o dodržiavanie vzájomných rozostupov

Kontrola telesnej teploty

 • Pri vstupe do areálu bude všetkým návštevníkom skontrolovaná telesná teplota bezkontaktným teplomerom.

Rizikové skupiny

 • Pokiaľ sa necítite dobre a pociťujete príznaky ochorenia COVID-19, buďte zodpovední a v takom prípade radšej zostaňte doma
 • Pokiaľ patríte do nejakej rizikovej skupiny, ktorá majú vyššiu tendenciu nakaziť sa, buďte zodpovední a v takom prípade radšej zostaňte doma.  
 • Všetkým, ktorí bezprostredne pred festivalom navštívili zahraničné krajiny odporúčame, aby boli zodpovední a v takom prípade radšej zostali doma.