Info

Dátum a miesto: 23. júl 2022 (sobota), areál bývalého Kina Pokrok - SNP 21, 962 01 Zv. Slatina

Lístky:

 • Lístky sa nepredávajú v predpredaji, budú sa dať zakúpiť priamo na mieste.

  12€

  9€ pre ľudí s trvalým bydliskom vo Zvolenskej Slatine - pri vstupe je potrebné trvalý pobyt preukázať občianskym preukazom.

  Deti do 12 rokov, dôchodcovia od 62 rokov a ZŤP vstup voľný.

Gastro: Priamo v areáli festivalu bude umiestnený stánok s občerstvením a nápojmi. Taktiež v širšom okolí areálu sa nachádza viacero reštaurácií a pohostinstiev.  

Parkovanie: Za parkovanie sa na festivale GUČA umenia neplatí. Počet miest je však obmedzený. Parkovacia plochy sú rozmiestnené v okolí bývalého Kina Pokrok Zvolenská Slatina. Odporúčame však nechať auto radšej doma a využiť dopravu vlakom alebo autobusom.

Stanovanie: Areál festivalu GUČA umenia neponúka oficiálne miesto na stanovanie. 

Pravidlá a podmienky:

 • Zmena programu vyhradená.
 • Osoby vstupujúce do areálu festivalu môžu byť prehľadané.
 • Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.
 • Vo všetkých uzatvorených priestoroch v areáli festivalu je fajčenie zakázané - z bezpečnostných dôvodov aj z ohľaduplnosti voči nefajčiarom.
 • Je prísne zakázané vnášať do areálu sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Odmietnutie vydania takéhoto predmetu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku.
 • Organizátor si vyhradzuje odoprieť vstup a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, straty a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbanlivosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
 • Pre návštevníkov je prísne zakázaný vstup na pódium, crowdsurfing - plávanie na rukách a stagediving - skákanie z pódiá. Porušenie týchto zákazov je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku.
 • Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu.
 • Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.
 • Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
 • V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
 • Varovanie: Nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.