Kontakt

o.z. GUČA umenia

SNP 26, Zvolenská Slatina, 962 01


IČO: 50 56 09 30

Bankové spojenie:

SK87 7500 0000 0040 2994 1371


Facebook

GUČA tím

Martin Maľa

CEO & booking

+421 918 904 493

bendzo.maa6@gmail.com

Martin Cerovský

booking, financie, média & PR

+421 917 254 495

cerovsky.mato@gmail.com

Matej Fekiač

foto, grafika & vizuál

+421 904 927 104

fekiac.mf@gmail.com 

Miška Šurinová

predajcovia & gastro

+421 902 676 610

miskasurinova@gmail.com 

Peter Pavlík

predajcovia & gastro

+421 910 159 765

maya.zv@post.sk  


Janka Sekerešová

booking divadlá

+421 0907 597 796

jana.sekeres@gmail.com