Lístky

Lístky sa nepredávajú v predpredaji, budú sa dať zakúpiť priamo na mieste.

Celodenný vstup: 11€

Celodenný vstup pre ľudí s trvalým bydliskom vo Zvolenskej Slatine : 8 - pri vstupe je potrebné trvalý pobyt preukázať občianskym preukazom.

Deti do 12 rokov, dôchodcovia od 62 rokov a ZŤP vstup voľný.