Lístky

Lístky sa nepredávajú v predpredaji, budú sa dať zakúpiť priamo na mieste.

Celodenný vstup: 10€

Celodenný vstup: 7€ - pre ľudí s trvalým bydliskom vo Zvolenskej Slatine - pri vstupe je potrebné trvalý pobyt preukázať občianskym preukazom.

Deti do 12 rokov, dôchodcovia od 62 rokov a ZŤP vstup voľný.