O nás

Festival GUČA umenia na jar v roku 2013 založili traja kamaráti - Martin Maľa, Matej Fekiač a Martin Cerovský ako snahu priniesť do Zvolenskej Slatiny, nový, pre tento vidiecky región netradičný pohľad na umenie.  Po prvýkrát sme sa rozhodli pripraviť umeleckú intervenciu, narušiť stereotyp dedinského dňa a naniesť novú časovú kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine v lete roku 2013, kedy sme pripravili prvý ročník tohto multižánrového festivalu súčasného umenia.

Od januára 2016 sa snažíme okrem organizovania letného festivalu aj o vytvorenia kultúrneho centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina, ktoré fungovalo v našej dedine od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia do nedávnej minulosti.

Festival GUČA umenia je miesto, na ktorom sa kvalitná alternatíva muzika stretáva s divadlom, diskusiami, cestopismi, tancom, vizuálnym umením, literatúrou a filmom.

Snažíme sa vytvárať jedinečný priestor na stretnutie rôznych pohľadov na umenie a svet. Festival pripravujeme ako oslavu slobody a tolerancie. Postupne sme termín stabilizovali na posledný júlový víkend a domovským areálom festivalu sa stalo bývalé Kino Pokrok v Zvolenskej Slatine a jeho bezprostredné okolie. Festival sa snažíme pripravovať tak, aby bol útulný, vzdušný a zároveň ponúkal kvalitný program aj pre náročných návštevníkov.

Veríme, že vidiek má na Slovensku stále silnú pozíciu a obrovský potenciál, ktorý stačí objaviť a využiť. Zdalo sa nám zvláštne, že mladí ľudia odchádzajú žiť do veľkých miest a nemajú potrebu tvoriť zaujímavé veci a organizovať kvalitné kultúrno-spoločenské podujatia doma, vo svojej rodnej dedine.

Oživujeme verejný priestor, aby sa originálne kultúrne možnosti presunuli z periférie komunity do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako prirodzené, bezpečné a podnetné prostredie na prezentáciu svojej jedinečnosti. Verejný priestor naplnený rozmanitosťou, ktorá komunitu reprezentuje a zároveň reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k rozvoju kvality života všetkých.


V rokoch 2013 - 2016 naše kultúrne a umelecké aktivity vo Zvolenskej Slatine zastrešovalo občianske združenie Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zv. Slatina. Počas mesiacov február - júl 2016 sme spolupracovali na projekte 4. ročníku Festivalu GUČA umenia s Čitáreň pubom Vígľaš. 

Od decembra 2016 fungujeme ako samostatné občianske združenie GUČA umenia.